استوری دعای روز نهم ماه مبارک رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار.