با دو تا سکه میشه یک دوچرخه قشنگ نقاشی کرد این روش نقاشی خلاقانه رو با بچه ها تمرین کنید.