بانوی با خیر و فضیلت یا خدیجه، ای چشم بازوی نبوت یا خدیجه، مادر بزرگ حضرت ارباب بانو، بعد از تو دردانه ات شد آب بانو؛ وفات حضرت خدیجه (س) ۱۳۹۸ در موکب لواءالزینب(س) تهران ویدئو شعرخوانی صابر خراسانی شاعر اهل بیت.