ای همراز مصطفی ای حامی بی سلام، بی بی یا خدیجه جان ام المومنین سلام؛ عرض ارادت به مناسبت وفات حضرت خدیجه سلام الله با کلیپ کوتاهی از حمید علیمی