تمام هستیم خراب میشود، شراره ای مرا به کام می کشد مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد، نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود؛ دکلمه شعر زیبا فروغ فرخزاد با دکلمه‌ فوق‌ العاده زنده‌ یاد خسرو شکیبایی تقدیم نگاهتون.