برای درست کردن کاهو وقت زیادی لازم نیست کلیپ ترفند خرد کردن کاهو برای درست کردن یک سالاد راحت و سریع