یک کشیش مسیحی در شهر اریحای فلسطین از مسلمانان روزه دار در خیابان‌ها با آب و خرما پذیرایی می‌کند.