لحظه‌ ها میل بندگی دارند، وقت ادعیه‌ خوانی دل شد، چشم را باید اشک‌ پاشی کرد، فصل خانه تکانی دل شد، بزم عشقی خدا به پا کرده است،همه دعوت شده‌ اند و مهمانند، خوش نشینان سفره افطار، ریزه‌ خوار بهار قرآنند؛ موزیک ویدئو تولد ماه با اجرای صابر خراسانی