خانم شاعر طنزپرداز گیلانی یعنی ساجده جبارپور از فحش های ملایم که مفهومی هم پشت اون هست در زبان شیرین گیلکی برایمان می گوید.