دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار مناسب استفاده در وضعیت واتساپ.