عمو پورنگ در قسمت دوازدهم (۲۶ فروردین ۱۴۰۰) با لباس بختیاری برنامه کلبه عمو پورنگ همراه مورچه ها رو اجرا میکنه؛ این قسمت: پرخوری یا کم خوری مسئله این است!