با توجه به اعمال محدودیت های 10 روزه اما برخی فروشندگان بی‌توجه به اعمال محدودیت‌ها اقدام به بازگشایی مغازه‌های خود کردند. در این ویدیو مقصران اصلی عدم نظارت بر محدودیت ها بشناسید.