کلیپی جالب از مهارت دیدنی یک موتورسوار که با پرش بلند برای فرود از چتر استفاه می کند.