کلیپ کوتاه سخنرانی حاج آقا قرائتی با موضوع: شیوه ی انفاق، وصیت، وقف.