کلیپی زیبا با صدای رضا ربوی از نامه پنجاه و سه نهج البلاغه حضرت علی امیرالمومنین علیه السلام در مورد بخشش مردم و پرهیز از خشم بی جا.