ساختار قیافه و میمیک صورت هر کسی فرق دارد که همین عامل باعث می شود مدل شال و روسری به او بیاید یا نه در این کلیپ با این نکات و ویژگی ها آشنا می شویم.