وزیر بهداشت چطور می‌تونه تو ستاد مبارزه با #کرونا تاثیر گذار باشه؟ ببینید!