کلیپ صداذو تصویر سید شهیدان اهل قلم، یید مرتضی آوینی مناسب برای وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام‌.