برای درست کردن شارلوت بستنی که توی این فصل می چسبه حتما این ویدئو آموزشی رو ببینید.