کلیپ آموزشی از کتاب فارسی پایه اول ابتدایی توسط خانم فرناز سادات حسینی معلم کلاس اول ابتدایی.