مقام معظم رهبری: این ملت به توفیق الهی همه مشکلات و ضعف ها را برطرف خواهد کرد. کلیپی از فرمایشات رهبری مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.