چقدر خوبه که دختر خانم ها به وسایلشون اهمیت می دن و اونها رو زیباتر می کنند این هم یک ترفند برای خوشگل سازی دمپایی