تو چند وقت گذشته در مورد دو تا چهره شناخته شده احتمال خودکشی مطرح شد و خیلی‌ها گفتن انتخابی بود که خودشون داشتن! توی این ویدئو راجع به انتخاب بودن یا نبودن خودکشی صحبت کردیم.