مرثیه سرایی روزهای پایانی ماه شعبان با نوای گرم حاج حیدر خمسه.