با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان پختن پیده یه چیزی شبیه نان شیرمان رو فراموش نکنید.