خاطره جالب ابراهیم حاتمی کیا کارگردان فیلم از نفوذ کلام شهید آقا سید مرتضی آوینی