وقتی محمد هاشمی رئیس صداوسیما بود و مستندهای روایت فتح سانسور میشد ! بخشی از مستند سید مرتضی در مورد زندگی شهید آوینی.