حجت الاسلام مسعود عالی: ظرفیت نداشتن افراد در مواجهه با نعمتهای خدا باعث میشه از نعمت های بیشتر محروم شوند.