رئیس پلیس آگاهی استان زنجان: بررسی برای روشن شدن زوایای این جنایت در دست انجام است.