عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی؛ کلیپ استوری از محسن چاووشی عرض ارادت به ارباب بی کفن