نگرانی شدید شبکه انگلیسی سعودی من و تو از انجام محدود اعمال ماه مبارک رمضان در ایام کرونا درحالیکه که انگلستان آمار وحشتناکی از فوتی در مقابل کرونا دارد.