بیا آرامش دلم، بیا ای خواهش دلم، بیا ای ماه روشن، بیا خودم دلواپس خودم شدم، شدم تنها کس خودم، چرا دوری تو از من، بیا؛ کلیپ عاشقانه ای برای ظهور امام عصر عجل الله