شاید برای خوردن میوه بچه ها تزیین اون راه حل خیلی خوبی باشه این کلیپ آموزشی میوه آرایی را تماشا کنید.