خورشت کرفس از خوشمزه ترین غذاهای ایرانی، مواد لازم کرفس، روغن، پیاز، گوشت و ادویه