تکثیر فیکوس از طریق قلمه ساقه یکی از راحت‌ترین روشهای تکثیر این گیاه هست.بهتره گلدان قلمه فیکوس رو در محیط گرم و مرطوب با دمای حدود ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و تا وقتی قلمه‌ها جوانه جدید نزدند بستر کاشت رو مرطوب نگه دارید.