فیلسوف و روزنامه‌ نگار فرانسوی برنده جایزه ادبی نوبل درباره راز شاد بودن می گوید.