فتومونتاژ کاری هست که بیشتر مردم باش ارتباط برقرار میکنن، چون یک چیز عجیب طراحی میشه تلفیق چندتا عکس باهم اگر تمیز کار بشه یک نمای بسیار جذاب ودلنشینی داره فتو مونتاژ کار سختیه اما در این آموزش با زبان ساده طراحی رو برای شما آسان میکنیم.