آبیاری رو حتما با آب هم دما با محیط انجام بدید. با بیرون آمدن مقدار اندکی آب از زیر گلدان نگران خاکشویی نباشید. از اسفند تا آبان ماه گیاه رو کوددهی کنید تا جبران عناصر مورد نیازش بشه...