سمت نگات پر میزدم با بی زبونی؛ چشماتو می بستی چقد نامهربونی؛ دنبال جای امنی واسه عشق بودم؛ حالا یه آواره با احساس کبودم. موزیک استوری عاشقانه گره کور با صدای ماکان بند.