جالبه عوامل «روایت فتح» انقدر خالصانه کار می‌کردند که وقتی رفتند دیدن حضرت آقا اشاره نکردن که نقششون توی ساخت این برنامه چیه و گفتن کار هممونه، حتی شهید آوینی نگفته که اون صدای زیبا صدای خودشه!