نقل راننده تاکسی از زوج جوانی که برای صرف غذای امام رضا علیه السلام به مشهد آمدند.