ماجرای عصبانیت شدید آقا مرتضی و لگد زدن به در... بخش از مستند آقا مرتضی پخش شده از شبکه سه سیما.