چرا باید قبل از ازدواج به مشاوره مراجعه بشه مگه چه نکاتی رو صحبت می کنند؟ پیشنهاد می کنم حتما این کلیپ که صحبت های خانم دکتر سمانه رضایی دکتر روانشناس هست رو ببینید.