قسمتی زیبا و بامزه از کارتون خاطره انگیز پلنگ صورتی که این قسمت به اهمیت تمیزی طبیعت می پردازد.