برشی از شعرخوانی طنز استاد ناصر فیض و خنده زیبای مقام معظم رهبری با ترانه عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو از محسن چاووشی.