ما یک قرار 25ساله هم با اسراییل داریم؛ کلیپی درباره حاج احمد متوسلیان و فروپاشی رژیم صهیونیستی مناسب وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام