تو شدی ماهم، نفس من دیگه به نفس های تو بنده، کی می تونه حتی شبیه ات بخنده؛ کلیپ عاشقانه مناسب وضعیت واتساپ و پست اینستاگرام