یک سکانس از قسمت چهارم سریال پر مخاطب نوروز 1400 گاندو دو که به مرور خاطرات و ترس مایکل از سرویس امنیتی ایران می پردازد.