من قول می دم بهت یک جا شاید بهشت، ما باز هم باهمیم، نشد برم دنیامو بر خنده هات، نشد بیای فرش کنم کوچه رو برات، نشد برقصه زمین با سازمون؛ کلیپی عاشقانه از اجرای حاجی آقاپور برنامه عصر جدید احسان علیخانی