سکانسی از سریال طنز دیوار به دیوار با بازی بینظیر پژمان جمشیدی و آزاده صمدی